IMPRESA:
U-SHIN ITALIA S.p.a.
Via Torino 31 - PIANEZZA